TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Ongelukken met windmolens

In een eerder nieuwsbericht bespraken we de risico’s die gaan ontstaan bij plaatsing van de molens, vanwege de hoge druk kerosine leiding langs de A2.

Lees meer »

Van Zienswijze naar Visie

Recent besprak het Bestuur onze Zienswijze met de gemeente. Het verloop van dat gesprek en de conclusie zullen wij met u delen tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering in de Krooshof op woensdag 15 januari as.

Lees meer »

De wereld kan op waterstof rekenen

Het Rijk en de Provincies hebben energie transitie doelstellingen opgelegd voor provincies en gemeenten. Vaak word er dan gekozen voor wind en zonne-energie. En de gedachte is vaak “dat moeten we zelf doen”.  Een artikel in de NRC laat zien dat dat ook anders kan als we omschakelen naar de inzet van waterstof. Het is een goede opslag voor energie, kan met kleine aanpassingen toegevoegd worden in ons aardgasnet, en ook auto’s zouden er op kunnen rijden. Energie-opwekking in de Sahara of op zee kan daarmee voorzien worden van een eenvoudig transport mechanisme. Zo komen de plannen rond molens toch in een ander licht te staan.

Lees meer »

Tegenwind op zee?

In het Finacieel Dagblad spreekt een directeur van een energieadviesburo zich uit over de financiële haalbaarheid van windenergie op zee. De risico's zijn groot en subsidiëring is vooralsnog noodzakelijk. Zou kernenergie dan toch de oplossing zijn?

Lees meer »

Soms is Groen een beetje Grijs

In de Trouw rept een artikel over de spraakverwarring die ontstaan is over wat nou Groene energie is en wat Grijs. Mede ingegeven door recente publicaties over de nadelige effecten van biomassa centrales op het milieu. Ook word genuanceerd aandacht gegeven aan de positieve en de nadelige eigenschappen van zonnepanelen, windmolens en kernenergie. Duidelijk wordt dat het predikaat Groen niet altijd zaligmakend is. 

Lees meer »