TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Drijvende molens in Portugal

NU.NL meldt dat er in Portugal een groot drijvend windpark gemaakt is met een vermogen van 25 MW, genoeg voor 16.000 huishoudens. Het feit dat ze drijven maakt het voor meer landen aantrekkelijk om hun windmolens naar zee te brengen. 

Lees meer »

Wat moeten onze kinderen met die molens over 25 jaar?

Windmolens gaan zo’n 25 jaar mee en daarna moeten ze weer worden afgebroken. Er komt dan veel materiaal vrij. De mast en de betonnen voet zijn goed te recyclen. Maar voor de rotor bladen is voorlopig nog geen goede oplossing voorhanden. Zie deze artikelen in de Volkskrant en een Amerikaanse site.

Lees meer »

Zienswijze bijna klaar

Het bestuur is druk bezig de Zienswijze op papier te zetten. Dat document laat zien wat het standpunt is van de vereniging en laat via vier uiteenlopende argumenten zien waarom wij vinden dat de molens niet geplaatst moeten gaan worden. Tevens geven we aan hoe wij verwachten dat het gemeente bestuur om zal gaan met onze inbreng. De komende dagen leggen we er de laatste hand aan  en publiceren we versie  1.0. 

Lees meer »

Planschade erkend, extra claims verwacht

Bewoners van Geervliet bij Rotterdam werden door de Raad van State in hun gelijk erkend en krijgen nu een forsere schadevergoeding dan de gemeente Rotterdam eerst wilde geven. Nu dit oordeel is geveld worden er verwacht dat er nog tientallen meer eisers van zich zullen laten horen. De toegekende bedragen variëren van 2700 tot 4300 euro, met een uitschieter naar 15.250 euro.

Lees meer »

Principeverzoek ontvangen - eerste indruk

Gisteren ontvingen wij op ons verzoek het principeverzoek van energiecooperatie de Knotwilg en consultancyburo Green Trust. Dit verzoek is als 2 bijlages opgenomen. Middels dit verzoek vragen zij de gemeente Vijfheerenlanden of de gemeente de plaatsing van de windmolens in overweging wil nemen.Wat valt op: 1) twee grote in plaats van drie kleine molens. 2) geen empathie voor verlies van uitzicht (quote uit pagina 4: “Echter, een vrij of onveranderbaar uitzicht is geen eigendomsrecht in ons land”), 3) geen wezenlijke aandacht voor waardevermindering van huizen, 4) geen aandacht voor invloeden van Laag Frequent Geluid, 5) een aanmerkelijk kleinere onderlinge afstand tussen de molens dan wat de norm aangeeft, 6) geen aandacht voor de kerosine leiding, 7) slagschaduw bij tientallen huizen, 8) in het vierde kwartaal 2020 wil men de vergunningsaanvraag indienen.

Lees meer »

Minimale afstand tussen windmolens

Windturbines moeten op een bepaalde minimale afstand van elkaar staan. Een vuistregel voor de onderlinge afstand is vijf keer de diameter van de rotor. Een kleinere onderlinge afstand heeft tot gevolg dat de turbines niet optimaal profiteren van de wind: ze staan dan bij sommige windrichtingen in elkaars luwte.

Lees meer »