Links

Websites en artikelen die van belang kunnen zijn voor ons doel en uw belangen.

Tegenwind Veen koloniën

Een vereniging die verzet biedt tegen de plaatsing van windmolens in de omgeving Asen en Emmen.

Turbineziekte door windmolens

Een artikel op InfoNu.nl over WTS (Wind Turbine Syndroom).

Windmolenklachten.nl

Een stichting die klachten over windmolens inventariseert en meer.

Wattisduurzaam

Over opwekken, opslaan en besparen van (duurzame) energie.

NLVOW

Een landelijke belangenvereniging voor omwonenden windturbines

GROEN inZICHT

Een vereniging die zich verzet tegen een windmolenpark bij Oss en 's Hertogenbosch.

Stichting Laagfrequent Geluid

Een stichting gericht op het informeren van burgers, bedrijven, overheden en instellingen over de problematiek van zware bromtonen, oftewel laagfrequent-, infrasoon geluid en trillingen (LFg), en het ondersteunen van burgers in hun zoektocht naar oorzaak en oplossing.

Defensie Pijpleiding Organisatie

De eigenaar van de 80 atmosfeer brandstof leiding die langs de A2 loopt in de buurt van de voorgestelde locatie van de windmolens.

Opeens stond die windmolen in de tuin

Een artikel in NRC over verzet tegen windmolens.

Slechtste windmolens van Nederland

Ervaringen van bewoners met de windmolens in Houten

Klimaatverandering

Een genuanceerde site van wetenschappers over de risico’s van klimaatverandering

De Groene Rekenkamer

Een stichting die de plannen en maatregelen van de overheid op gebied van milieu, gezondheid en technologie toetst en doorrekent.

U10

Een site van het lichtvoetige netwerk U10 waarin Utrechtse gemeenten zoals Vijfheerenlanden samenwerken om de grotere vraagstukken op te lossen.

Handboek Risico-zonering Windturbines

Een uitgave van de Rijksoverheid met praktische richtlijnen om risico's te bepalen rond windturbines.

Nationaal Kritisch Platform Windenergie NKPW

Een stichting met als doel waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen over windenergie.

Zorg voor landschap

Een publicatie van het Planburo voor de Leefomgeving over onder meer het clusteren van windmolens op windrijke plekken ipv veel kleine parkjes.

Platform Storm

Een webstite over het initiatief van bewoners en ondernemers van de Veenkoloniën om ze te informeren over de plannen voor de ontwikkeling van een grootschalig windmolenpark in de Drentse Monden.