TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Tegenwind op zee?

In het Finacieel Dagblad spreekt een directeur van een energieadviesburo zich uit over de financiële haalbaarheid van windenergie op zee. De risico's zijn groot en subsidiëring is vooralsnog noodzakelijk. Zou kernenergie dan toch de oplossing zijn?

Lees meer »

Soms is Groen een beetje Grijs

In de Trouw rept een artikel over de spraakverwarring die ontstaan is over wat nou Groene energie is en wat Grijs. Mede ingegeven door recente publicaties over de nadelige effecten van biomassa centrales op het milieu. Ook word genuanceerd aandacht gegeven aan de positieve en de nadelige eigenschappen van zonnepanelen, windmolens en kernenergie. Duidelijk wordt dat het predikaat Groen niet altijd zaligmakend is. 

Lees meer »

Drijvende molens in Portugal

NU.NL meldt dat er in Portugal een groot drijvend windpark gemaakt is met een vermogen van 25 MW, genoeg voor 16.000 huishoudens. Het feit dat ze drijven maakt het voor meer landen aantrekkelijk om hun windmolens naar zee te brengen. 

Lees meer »

Wat moeten onze kinderen met die molens over 25 jaar?

Windmolens gaan zo’n 25 jaar mee en daarna moeten ze weer worden afgebroken. Er komt dan veel materiaal vrij. De mast en de betonnen voet zijn goed te recyclen. Maar voor de rotor bladen is voorlopig nog geen goede oplossing voorhanden. Zie deze artikelen in de Volkskrant en een Amerikaanse site.

Lees meer »

Zienswijze bijna klaar

Het bestuur is druk bezig de Zienswijze op papier te zetten. Dat document laat zien wat het standpunt is van de vereniging en laat via vier uiteenlopende argumenten zien waarom wij vinden dat de molens niet geplaatst moeten gaan worden. Tevens geven we aan hoe wij verwachten dat het gemeente bestuur om zal gaan met onze inbreng. De komende dagen leggen we er de laatste hand aan  en publiceren we versie  1.0. 

Lees meer »

Planschade erkend, extra claims verwacht

Bewoners van Geervliet bij Rotterdam werden door de Raad van State in hun gelijk erkend en krijgen nu een forsere schadevergoeding dan de gemeente Rotterdam eerst wilde geven. Nu dit oordeel is geveld worden er verwacht dat er nog tientallen meer eisers van zich zullen laten horen. De toegekende bedragen variëren van 2700 tot 4300 euro, met een uitschieter naar 15.250 euro.

Lees meer »