TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Duurzame productie van windmolens is niet te controleren

Het dagblad Trouw rept over een onderzoek, uitgevoerd door SOMO over de herkomst van de metalen die gebruikt worden bij de bouw van windmolens. De winning kan grote schade aanrichten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De producenten besteden nauwelijks aandacht aan deze schadelijke effecten en nemen niet de regie over hun hele aanlever keten.

Lees meer »

Molens in Central Park?

Recent kreeg Vijfheerenlanden zijn eerste door de Kroon benoemde burgemeester: Sjors Fröhlich.  Tijdens zijn speech ging  hij in op de veelbewogen geschiedenis van Vijfheerenlanden en op de grote uitdagingen waarvoor het bestuur zich ziet gesteld. Ook de opdracht van de energie transitie kwam voorbij. Hij stelde daar tegenover het unieke karakter van deze gemeente en vergeleek ons met het Central Park van de Randstad. Willen wij met zijn allen Central Park volzetten met windmolens als je tegelijkertijd weet dat er beter alternatieven gebruikt kunnen worden? Zie de mogelijkheden van geothermie in de U16 schets of de windgebieden aan de kust of op zee met veel hogere rendementen dan dit Central Park ooit kan bieden.

Lees meer »

Informatie avond grote opkomst

Op 20 November jongstleden hielden wij een informatie avond in de Krooshof. Doel was geïntereseerden te vertellen over de vereniging en haar doel. Ook gaven we inzicht in wat we nu weten en wat onze plannen zijn. Ruim 60 Zijdervelders en inwoner uit buurtgemeenten waren aanwezig. Het aantal leden steeg tot ca. 50 adressen.

Lees meer »