TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Windturbines hebben een verkleinend effect

"Windturbines hebben een verkleinend effect op landschappelijke elementen als ze er dicht bij worden geplaatst. Als deze landschappelijke elementen hun kwaliteit gedeeltelijk ontlenen aan hun dimensies (zoals de breedte van een rivier of de continuïteit van een beekdal) dan dient plaatsing van windturbines nabij deze elementen vermeden te worden." Aldus de  "Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie" die in opdracht van Agentschap NL werd uitgevoerd in 2013.

Lees meer »

Waardedaling opnieuw bekeken

In 2014 publiceerden onderzoekers van de VU en UvA hun resultaten van een onderzoek naar de waardedaling van huizen bij plaatsing van windmolens in hun nabijheid. De toenmalige conclusies waren in grote lijnen 'van 2,6% op 500 meter tot 0,7% op 2 kilometer.' Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken worden dit onderzoek geactualiseerd. Men neemt ook mee de invloed van andere energie gerelateerde ontwikkelingen zoals energiecentrales, hoogspanningskabels en zonneparken.

Lees meer »

Na 36 jaar ? Na 55 jaar? Of helemaal niet?

De Groene Rekenkamer plaatste een bijdrage over Welvaartsverlies door Windenergie. Door een nuchtere onderzoeksmethode komen verassende conclusie bovendrijven. Windmolens op land zouden pas na 36 jaar de oorspronkelijke investering terugbetalen. En, helaas voor wat we bij Tegenwind Zijderveld dachten, op zee pas na 55 jaar. Dan maar toch geen Windmolens?

Lees meer »

Zonder CO2 geen leven op Aarde

“CO2 is geen giftige of “vervuilende” stof, maar voedsel voor planten-bossen via fotosynthese. En zonder CO2 is er geen leven op onze Aarde.”  Een verfrissend en tot overweging stemmend pleidooi om kritisch te kijken naar alle aanmoedigingen tot CO2 reductie op ClimateGate.NL.

Lees meer »