758 Molens?

Gepubliceerd op 15 november 2019 om 23:57

Het samenwerkingsverband U10 waarin Vijfheerenlanden samenwerkt met de andere gemeentes binnen de provincie Utrecht, heeft een verkenning laten doen over het huidige en toekomstige energie gebruik en de mogelijkheden tot besparing. Één van de geschetste mogelijkheden is het plaatsen van in totaal 758 windmolens in de provincie. Lees meer hierover in dit rapport.