Vijfheerenlanders willen liever groen dan duurzaam

Gepubliceerd op 28 november 2019 om 07:07

De gemeente Vijfheerenlanden liet onderzoeken wat haar burgers willen en baseert daar haar Toekomstvisie op. In het rapport is onder meer te lezen dat 66% van de inwoners vóór vergroening van dorpen en steden is. En dat slechts 36% is vóór opwekking van stroom via allerlei vormen van duurzame energie zoals windenergie. Zie pagina 9 in dit rapport.