Zienswijze bijna klaar

Gepubliceerd op 31 december 2019 om 13:06

Het bestuur is druk bezig de Zienswijze op papier te zetten. Dat document laat zien wat het standpunt is van de vereniging en laat via vier uiteenlopende argumenten zien waarom wij vinden dat de molens niet geplaatst moeten gaan worden. Tevens geven we aan hoe wij verwachten dat het gemeente bestuur om zal gaan met onze inbreng. De komende dagen leggen we er de laatste hand aan  en publiceren we versie  1.0. 

Dit document gaat binnenkort via de mail naar de wethouder die over de windmolens gaat, mevrouw Christa Hendriksen. Wij hebben binnenkort een eerste gesprek met haar.

We zullen de Zienswijze ook versturen naar de leden van de vereniging ter voorbereiding op de eerste Algemene Leden Vergadering die gehouden zal worden op 15 januari 2020 in de Krooshof, aanvang 20:00 uur. Het eerste deel van die avond zal een openbare informatie bijeenkomst zijn, in het tweede deel houden we onze eerste Algemene Ledenvergadering en brengen we onder meer de Zienswijze in stemming.

Rest ons nog u een fijne jaarwisseling en alles goeds voor 2020 toe te wensen!