Van Zienswijze naar Visie

Gepubliceerd op 12 januari 2020 om 13:02

Recent besprak het Bestuur onze Zienswijze met de gemeente. Het verloop van dat gesprek en de conclusie zullen wij met u delen tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering in de Krooshof op woensdag 15 januari as.

Tijdens het gesprek werd ons duidelijk dat als wij in dit stadium onze bezwaren kenbaar maken middels een document dat als Zienswijze word bestempeld, de gemeente dat van ambtswege terzijde zal moeten leggen. Een soortgelijk document onder een andere benaming zou wel zonder problemen meegenomen kunnen worden in de afwegingen. Daarom hebben wij ervoor gekozen het document voortaan onder de naam Visie in te zetten. De inhoud is hierdoor niet wezenlijk veranderd.