Greendeal onhaalbaar en onbetaalbaar

Gepubliceerd op 20 januari 2020 om 12:40

De nieuwe omroep Ongehoord Nederland wijdt een artikel aan een commentaar op de Green Deal van de EU. De bijdrage is van Marcel Crok, een wetenschapsjournalist die de laatste jaren tegen de stroom inzwemt van het sentiment rond natuur en energie.

Na wat rekenen laat hij zien dat als we deze ambitie zouden willen realiseren dat er dan gedurende de komende dertig jaar elke negen dagen opnieuw 1500 windmolens bijgeplaatst moeten worden (gezamenlijk in alle Europese landen). Er zijn nu 28 lidstaten. Als die gelijkelijk zouden moeten bijdragen komt dat neer op dat elk land om de negen dagen 54 molens moet plaatsen. En dat 1216 keer (30 jaar gedeeld door negen dagen). Dus dat zou voor Nederland neerkomen op 54*1216 = 65.664 molens. Het oppervlakte van Nederland is 41.873 km3. Dat zou betekenen dat we op elke vierkante kilometer in totaal 1,5 molen geplaatst moeten hebben.

Dit laat in onze ogen zien dat de centrale taakstellingen op het gebied van milieu en energie vertaald worden naar de verkeerde vormen. We zullen de conclusie moeten trekken dat eenzijdig leunen op wind en zon onhaalbaar is. Aanvulling met zaken als kernenergie en aardwarmte zal noodzakelijk zijn.