Laag Frequent Geluid leidt tot Visie 1.2

Gepubliceerd op 5 mei 2020 om 13:49

De vereniging heeft onderzoek gedaan naar het Laag Frequent Geluid dat door windmolens wordt geproduceerd. Dat heeft geleid tot de volgende conclusies:

"

  • Windmolens produceren Laag Frequent Geluid en dit heeft verstrekkende, schadelijke en soms dodelijke gevolgen voor inwoners in een ruime straal om de molens heen. Hiervoor is onomstotelijk wetenschappelijk bewijs voorhanden.
  • Omdat Nederland gekozen heeft voor een norm die uitgaat van gemiddelden worden er geen metingen in de praktijk gedaan waardoor er geen correlatie gedaan wordt tussen geluidsniveaus en waargenomen klachten. Daardoor blijven bestuurders klachten negeren en bagatelliseren. Zij worden hierbij negatief beïnvloed door partijen met andere belangen dan gezondheid van haar bewoners.
  • Het bewust en consequent negeren van de schadelijke gevolgen voor de bevolking van genomen besluiten druist in tegen artikel 11 van de Grondwet. Hierop gebaseerd heeft Urgenda recentelijk haar rechtszaak gewonnen over milieu vervuiling en CO2 afspraken.
  • Wij adviseren daarom de bestuurders van (tenminste) Vijfheerenlanden andere geluids- en afstands- normen te gaan hanteren dan vanuit de Rijksoverheid wordt geadviseerd. De in de recentelijk verschenen concept RES U16 beschreven optie van Wind bij Water lijkt voldoende energie potentie te hebben voor de doelstellingen en tevens te voldoen aan deze voorgestelde andere normen.

"

Wij hebben deze resultaten verwerkt in onze aangepaste Visie Versie 1.2, zie het bijgevoegde document. Op basis hiervan zullen wij onze gesprekken voeren met de gemeente tijdens de komende participatie bijeenkomsten.

Geïnteresseerden kunnen het onderzoeksrapport getiteld 'Gezondheid en risico' opvragen via een berichtje op de Reacties pagina.

Visie Tegenwind Zijderveld 1 2 Docx
PDF – 536,4 KB 506 downloads