Vertrouwen in voorkomen polderdrama

Gepubliceerd op 6 juni 2020 om 14:06

In de NRC van vandaag een lang artikel over de komst van windmolens in de Wieringermeer polder. Daar komen rond het park Agriport windmolens en datacenters bij elkaar. Dankzij de Nederlandse subsidies kan de firma Vattenfall veel windturbines bouwen en uitbaten. Een handjevol boeren profiteerde van de verkoop en verhuur van hun grond. De opgewekte stroom gaat ondanks gedane beloftes rechtstreeks naar de datacenters van Microsoft en Google. En ook van de beloofde inzet van restwarmte is niks terecht gekomen. Blijven over de bewoners in het gebied die geen voordelen ervaren en ontmoedigd aankijken tegen de horizonvervuiling en last hebben van de geluidsoverlast. 

Een ontluisterend verhaal. Het laat zien hoe de grote multinationals handig gebruik maken van nationale en regionale regelingen en “de lokale, verblindende honger naar vooruitgang en ‘er bij willen horen’ “’. En hoe ze door lobby en geheimhouding, partijen tegen elkaar kunnen uitspelen. Dit is een van de redenen waarom wij in onze Visie in hoofdstuk E ons uitspreken over de gemeente Vijfheerenlanden. Wij vertrouwen er op dat onze bestuurders, met dit soort kennis en inzicht gewapend, besluiten nemen die transparant zijn en gericht zijn op het algemeen nut en niet op voordelen van een klein aantal invloedrijke partijen. En de dialoog aangaan met omliggende gemeenten, provincie en overheid om dit soort uitspeel gedrag te voorkomen.
En zorgvuldig omgaan met het begrip ‘geheimhouding’. De subsidies komen van de bevolking. Het landschap is iets wat hoort bij het geheel. Geluid is iets wat zich niet beperkt tot perceel grenzen en leveranciers contracten. Het onttrekken van afspraken en intenties aan de zichtbaarheid voor en de aandacht van het grotere publiek zou haaks staan op dat soort belangen.