Another one bites the dust

Gepubliceerd op 7 juli 2020 om 20:43

And another one bites the dust. Wéér blijkt een aanname over de schadelijke gevolgen van windmolens niet te kloppen. En weer is het erger dan we dachten.
In een artikel van de Universiteit van Wageningen blijkt dat de gevolgen van windmolens op het overleven van vogelsoorten onderschat is geweest. Bij vogelsoorten die het moeilijk hebben in Nederland, zoals de grutto die bij ons in de buurt overwintert, blijkt dat een kleine ‘oversterfte’ kan leiden tot een vermindering tussen de 9 en 77% binnen tien jaar. Maar ook bij niet zo bijzondere soorten zoals spreeuwen kan dit gebeuren.