Molens bij Zijderveld zouden funest zijn voor grutto’s

Gepubliceerd op 8 juli 2020 om 21:29

Van de week lazen we al dat een geringe sterfte als gevolg van windmolens funest kan zijn voor een populatie vogels. Dit artikel in de Trouw onderstreepte dat nog eens. Vandaag hoorden we ook dat met name de grutto’s er nog sterker onder zullen lijden. Lees ook ons eerdere bericht over de wulpen.

De Lek is een bekende trekroute voor vogels. Ze foerageren veel bij de uiterwaarden tussen Vianen en Everdingen. De grutto vliegt daar naar toe vanuit zijn favoriete weidevogelkerngebied in het natuurreservaat de Huibert. Omdat grutto’s ver weg blijven van bomen en het verkeersplein bij de A2/A27 al bezet is met 3 windmolens blijft voor hen alleen de polder bij Zijderveld over om naar de Lek te vliegen. Je moet er niet aan denken wat er gebeurt als daar twee of drie van die hele hoge windmolens gaan draaien...

In België is men inmiddels zo ver dat er aan dit soort impact op de natuur zoveel belang wordt gehecht dat bouwplannen tot stoppen gebracht kunnen worden.