Energie in beeld

Gepubliceerd op 11 september 2020 om 11:19

Wereldwijd bedroeg de totale energieconsumptie in 2018 ruim 14.000.000TwH, aldus deze site. Daarvan werd 86% opgewekt met fossiele brandstoffen.  Om een indruk te krijgen over hoeveel we het dan hebben: 109 miljard Amerikaans huishouden zouden een jaar lang gevoed kunnen worden met de elektriciteit uit die fossiele energie. En zoals u weet zijn Amerikaanse gezinnen niet de zuinigste.

Het aandeel van energie uit hernieuwbare bronnen was wereldwijd bijna 14%. Voor een fors deel uit waterkrachtcentrales en kernenergiecentrales.

Nederland wijkt nogal af van deze verhoudingen. In 2018 was het aandeel energie uit vernieuwbare bronnen slechts 4,4%. Frankrijk zat toen al op 47%, voornamelijk door hun inzet van kernenergie. Zoals al eerder gemeld gaat het naar verwachting niet lukken om deze verhouding drastisch te veranderen door Nederland vol te bouwen met windmolens. Er zal echt iets anders bedacht moeten worden.

Op de site staat ook een interactief deel waarmee je kunt zien hoe landen scoren ten opzicht van elkaar.