Energie-opwekking bedreigt landschap

Gepubliceerd op 2 februari 2021 om 10:16

De vereniging Lingelandschap heeft tot doel de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke, natuurlijke en milieu waarden in stand te houden of te verhogen van het stroomgebied van de rivier de Linge. Gezien de afstand tot de Linge mag je Zijderveld een goede buur noemen. We kunnen elkaars windmolens zien liggen.


De vereniging luidt de noodklok over de dreigende chaos in het Lingegebied als het gaat om windmolens en zonneparken: “De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap (VBL) vreest dat het Rivierengebied het onderspit zal delven door de komst van windmolens en zonnevelden. Zoals de plannen er nu voor staan dreigt een ongebreidelde wirwar aan windmolens de horizon te vervuilen.”.

 

Zij hebben daarom een manifest opgesteld. Opvallend daarin is dat zij pleiten voor het kiezen van een Oost-West oriëntatie als er windmolens moeten worden geplaatst. Langs de A15 bijvoorbeeld. Noord-Zuid langs bijvoorbeeld de A2 ondermijnt de natuurlijke oriëntatie, ingegeven door de loop van de Linge en de andere rivieren. En men pleit voor een maximale ashoogte van 140 meter. Want het ‘laadvermogen’ van het rivierenlandschap is zeer beperkt.