Geluidsschade verkeerd belicht

Gepubliceerd op 24 februari 2021 om 08:00

RTV Noord publiceerde onlangs een artikel onder de kop “Onderzoeken over verband tussen windmolens en gezondheidsklachten spreken elkaar tegen”. En wekte daarmee de indruk dat er onzekerheid zou bestaan over gezondheidsschade als gevolg van windmolens.
In bijgaand document laat een van onze bestuursleden zien dat die onzekerheid aangewakkerd word door belanghebbenden bij het plaatsen van de molens en dat het artikel in RTV Noord gebaseerd is op oppervlakkig onderzoek. In 2012 werd op verzoek van de stad Maastricht middels concrete metingen aangetoond dat Laag Frequent Geluid gemakkelijk huizen binnendringt ondanks allerlei vormen van isolatie. En dat de geluidsnormen binnenshuis gezet moet worden op 25 dB om alle gezondheidsschade te voorkomen. En dat leidt weer tot grotere afstanden tussen molens en woningen dan de huidige normen voorschrijven. 

ONDERZOEKEN OVER VERBAND TUSSEN WINDMOLENS EN GEZONDHEIDSKLACHTENSPREKEN ELKAAR TEGEN
Word – 25,8 KB 258 downloads