Raad van State overweegt, wij bereiden ons voor

Gepubliceerd op 1 maart 2021 om 10:10

We hebben als vereniging een naamgenoot in het oosten van ons land geheten Tegenwind Keppel en Eldrik. Ook zij verzetten zich tegen de plaatsing van windmolens in hun leefgebied en zijn kritisch op hoe hun gemeente de plannen voorbereid. Zij hebben via de inmiddels bekende advocaat Peter de Lange een kritische brief gestuurd naar hun gemeente bestuur. In de begeleidende mail meldt de Lange dat o.a. het Activiteitenbesluit in strijd is met Europese wetgeving. Daarmee zou de grond onder alles RES-sen weg kunnen vallen. De Raad van State is dit nu aan het overwegen. Ook meldt hij, net zoals wij dat al langer doen, dat de relatie tussen windmolens en  gezondheidsschade inmiddels vast staat.

Wij hebben inmiddels contact gehad met deze advocaat en zijn onze eigen voorbereidingen aan het doen. Onder andere onderzoeken we mogelijkheden voor de financiering van een eventuele rechtsgang mocht die nodig zijn.