Uitstel U16 plannen?

Gepubliceerd op 4 maart 2021 om 09:41

Vijfheerenlanden valt voor wat betreft de RES-plannen in de regio U16, tesamen met veel andere gemeentes. Een aantal van  die gemeentes heeft nu het voorstel om de einddatum van de plannenmakerij vooruit te schuiven. Omdat de weerstand tegen windmolens nu te groot is. Zo is te lezen in dit artikel op RTV Utrecht. De daar getoonde video zet het verhaal goed helder uiteen.
Wij juichen dit toe. De plannen vanuit Vijfheerenlanden lijken nu in een soort stroomversnelling te zitten. De scenario’s over de periodes nu-tot-2030 en na-2030 worden tegelijkertijd besproken, wat zelfs tot bij de raadsleden leidt tot bezorgdheid, irritatie en verwarring. Wij pleiten voor zorgvuldigheid en voldoende tijd voor inspraak vanuit de bevolking.