Buitenspel via kastje-muur

Gepubliceerd op 21 maart 2021 om 17:16

Onze nationale en lokale bestuurders hebben een manier uitgedacht om verzet tegen windmolens bij voorbaat buitenspel te zetten. Het doet denken aan Romeinse tijden: verdeel en heers. 

  • Als eerste zijn daar de normen over geluid en afstand. Die zijn zó ontworpen (zo hoog/luid/dichtbij) dat Nederland genoeg ruimte heeft om windmolens te plaatsen. Als de gezondheid echt voorop stond was er bijna nergens nog een plek waar molens geplaatst konden worden.
  • De normen zijn daarnaast ook nog eens gebaseerd op een gemiddelde. Pieken waar je last van hebt vallen weg tegen de dalen van welkome stilte. Metingen worden meestal kort uitgevoerd of gebeuren helemaal niet omdat de informatie van de fabrikant voldoende wordt geacht. De informatie van fabrikanten is, zoals bleek in Denemarken, vaak niet volledig. 
  • Daarnaast zijn de normen gebaseerd op oude gegevens uit de tijd dat de hoogte van de molens en hun vermogens veel lager waren.
  • Op landelijk nivo is de klimaatstrategie ontwikkeld met daarin verplichte opgaves voor de regio’s. De Omgevingswet is aangepast zodat overheden en gemeentes kunnen doorduwen. De Raad van State toetst achteraf of de regels zijn gevolgd, niet of de regels redelijk zijn.
  • In een regio zijn opgaves bepaald op gemeentelijk nivo. Gemeenteraadsleden hebben zoveel dossiers te behandelen dat verdiepen in de materie vaak onvoldoende gebeurt. ‘Groen’ scoort goed dus de ambities worden hoog gesteld. Niet-voldoen aan de opgave vinden ze geen optie: het kan de politieke carrière schaden of er zijn andere verborgen redenen of men gebruikt het excuus dat bij ‘niet-leveren’ de landelijke overheid ingrijpt en vervolgens zelf bepaalt hoe de opgave dán gerealiseerd wordt.
  • Invulling van de gemeentelijke opgave gebeurt met hulp van de landelijke normen. Ter discussie stellen van de norm op gemeentelijk nivo heeft geen zin want ‘landelijk bepaald’.  Het verzet tegen windmolens gebeurt door kleine lokale organisaties van vrijwilligers. Het verzet is dus sterk versnipperd en staat tegenover een professionele organisatie die landelijk ondersteund wordt.