Landelijke norm nekt bewoners en bestuurders

Gepubliceerd op 12 april 2021 om 13:39

Windalarm Amsterdam is een beweging die zich net als wij verzet tegen de plaatsing van windmolens in de buurt van huizen. Zij brachten een zogeheten Position Paper uit, vergelijkbaar met ons eigen productie over Gezondheid en Risico's. Het stuk gaat helder en diepgaand in op de gezondheidsrisico's die aan molens kleven. Maar ook laten ze zien wanneer en op welke wijze de huidige normen tot stand zijn gekomen.

In de inleiding troffen we deze tekst aan. Eigenlijk zegt die alles en laat zie hoe schrijnend het is gesteld met de manier waarop de energiestrategie wordt uitgevoerd. Merk op (zie de vet gemarkeerde tekst) hoe Windalarm ook haarfijn de positie toont waarin bestuurders terecht zijn gekomen met deze normen.

"De huidige Nederlandse geluidsnormen voor windturbines zijn te ruim gesteld. In 2009 werd door het RIVM al gewaarschuwd voor de geluidsoverlast bij de huidige norm. Desondanks is met deze waarschuwing niets gedaan door de minister van VROM.
Dit is niet alleen voor omwonenden desastreus, maar ook voor het bevoegd gezag dat, vertrouwend op bescherming door de wettelijke norm, plannen voor industriële windturbines op land doorzet en turbines van 200 meter hoogte of meer laat plaatsen op nog geen 400-500 meter afstand van woonhuizen en later in de problemen komt. Indien u de problematiek van Windpark Spui nog niet kent, is het aan te bevelen om eerst in de bijlage de casus van dit windpark te lezen. Een treffend voorbeeld van hoe burgers het slachtoffer worden van een overheid die blind vertrouwd op haar eigen wettelijke norm. "