Vul de enquête in en let op bij de Veelgestelde Vragen

Gepubliceerd op 16 april 2021 om 09:36

in navolging op het webinar van 30 maart jongstleden publiceerde Vijfheerenlanden meer informatie over hoe het verder gaat met de windmolens etc. Een onderdeel daarvan is deze Veelgestelde Vragen pagina. Ons valt op dat daar twee zaken in staan die niet juist zijn. Die hebben we inmiddels doorgegeven aan de gemeente en we wachten op een reactie.

  1. Op de vraag waarom er niet alleen molens op zee worden geplaatst volgde het antwoord dat beiden nodig zijn. Dat is niet waar. De zee biedt voldoende ruimte om alle benodigde molens neer te zetten en daarmee te voldoen aan de energievraag. Die molens worden inmiddels goedkoper en kunnen veel groter gemaakt worden.
  2. Ook weer bij de molens op zee. Daar wordt gezegd dat het niet aannemelijk is dat de op zee opgewekte energie naar alle uithoeken van het land wordt getransporteerd. En dat er grote verliezen zijn wanneer elektriciteit over grote afstanden wordt vervoerd. Ook dit is onjuist en zelfs een beetje een idioot antwoord. Het hoogspanningsnet in Europa is onderling verbonden en landen wisselen via dit hoogspanningsnet electriciteitsnet op grote schaal en over hele grote afstanden energie uit. Dat gebeurt al jaren zonder grote onacceptabele verliezen. Ons land is erg klein (met 400 kilometer kun je alles bereiken). Overigens importeert Europa al lang meer energie uit landen buiten Europa dan dat het zelf opwekt.

Ook organiseert Vijfheerenlanden een enquête, zie deze pagina. Ons vallen hier weer wat zaken bij op:

  1. We hebben nog nergens te horen gekregen dat de enquête er is. Mogelijk is het een foutje. Mogelijk is het om weinig stemmers te krijgen. We hebben hier vragen over gesteld.
  2. Het kaartje waarmee gewerkt wordt is erg klein en voor sommigen vermoedelijk slecht begrijpbaar. Dat is jammer want dat zal van invloed zijn op de bruikbaarheid van de resultaten. 
  3. Het is nergens mogelijk om aan te geven dat je helemaal geen windmolens wil. Omdat je er bijvoorbeeld niet in gelooft vanwege betere alternatieven. Of omdat je niemand de geluidsoverlast gunt.  De enquête is dus erg sturend en dwingt je een soort fuik in. 
  4. In het vak op de kaart genummerd O5 zitten twee gebieden die zich ogenschijnlijk ook lenen als zoekgebieden. Toen wij vroegen waarom die niet meegenomen zijn kwamen opeens aanvullende criteria boven water in verband met natuurgebieden. We hebben nog steeds geen antwoord op de vraag waarom die (en mogelijk andere criteria) niet eerder gepubliceerd werden. Daarmee is onze nadrukkelijk vraag aan u als lezer om buiten de voorgedefinieerde kaders te treden van de drie zoekgebieden en alle plekken te beschouwen op de kaart die donkergroen gekleurd zijn.

Nagekomen bericht (12:17): Er viel ons nog iets anders op. Aan het eind van de enquête wordt een zoeklocatie plaatje gegeven voor Zon en gevraagd voorkeuren over plaatsen van zonnepanelen door te geven. Wij vinden dat een rare manier van doen. Het plaatje is vooraf nog nooit gedeeld, nog wordt er informatie gegeven over de criteria en als je er nog een rustig naar wilt kijken en op terugkomen moet je telkens opnieuw de hele enquete weer doorlopen. Bovendien is ook dit kaartje slecht leesbaar. 

U kunt de enquête hier vinden.