Gunstig besluit over windturbines

Gepubliceerd op 2 oktober 2021 om 10:30

Op 30 september nam de gemeenteraad Vijfheerenlanden een besluit over hoe de RES verder zal gaan in onze gemeente. Dankzij een amendement en een motie kreeg dit besluit een voor ons gunstige richting. Zie voor alle details de agenda. De RES kwam aan bod bij punt 7.2.

De vereniging Tegenwind Zijderveld is behoorlijk positief over het aangenomen amendement en de aangenomen motie. Wij vinden het een bedankje waard aan de vier politieke partijen die deze hebben ingediend, te weten: CDA, SGP, VHL Lokaal en VVD. Zij staan gelukkig wél aan de kant van de inwoners van Vijfheerenlanden die zich zorgen maken over de mogelijke plaatsing van windturbines in de nabijheid van woningen.

Door deze aangenomen stukken moet de gemeente nu eerst het potentieel van zonnepanelen op daken maximaal aanwenden voordat er sprake kan zijn van vergunningen voor grote windturbines. Daarnaast hebben deze partijen terecht hun rol opgeëist waar het aanscherpen van voorwaarden betreft waaronder de eventuele goedkeuring verleend kan worden voor de plaatsing van grote windturbines.

Dat er veel meer potentieel is voor het zogenoemde ‘zon op dak’ blijkt alleen al uit het feit dat de door Tegenwind Zijderveld aangekaarte rekenfouten inmiddels door de gemeente zijn erkend. Hierdoor ontstond ineens meer dan 300% extra aan potentieel, en wij denken dat daar nog veel meer ruimte zit.

Daarnaast is de focus op Autena en Zijderveld als de enige twee zoekgebieden komen te vervallen en moeten alle 11 zoekgebieden opnieuw worden beoordeeld. Wij vinden dit terecht want tot op heden hebben wij voor een aantal van die zoekgebieden nog geen objectieve criteria ontvangen waarom die zijn afgevallen. Terwijl omgekeerd het zoekgebied Zijderveld overeind bleef waar andere gebieden met dezelfde argumenten werden uitgesloten.

Overigens hopen wij dat uiteindelijk geen enkele inwoner van gemeente Vijfheerenlanden geconfronteerd hoeft te worden met een nieuwe windturbine. En gelukkig lijkt de landelijke politiek op dit vlak ook haar koers te verleggen en net als de eerder genoemde vier lokale politieke partijen de voorkeur te geven aan de veel logischer energiebron, kernenergie. Zie als voorbeeld de bijlage met daarin het eerder deze week hierover verschenen artikel uit het Financieele Dagblad. Nederland lijkt voorop te lopen als het gaat om kernenergie.

Kernenergie Splijt Europa Nederland Zet Deur Op Een Kier 10728
PDF – 6,1 MB 198 downloads