ALV op 17 november

Gepubliceerd op 9 oktober 2021 om 10:31

Het heeft erg lang geduurd, mede door Corona, maar nu komt er weer een: onze Algemene Ledenvergadering. Uiteraard weer in de Krooshof. Op 17 November, om 20:00. Leden zijn van harte welkom.

Op het programma staan, naast het goedkeuren van de jaarrekening, de volgende punten:

  • Een toelichting op de recent genomen raadsbesluiten over de energie transitie, zoekgebieden, windturbines en wat dies meer zij door een aantal raadsleden van Vijfheerenlanden die we hiervoor speciaal hebben uitgenodigd
  • Het voorleggen aan de leden van Tegenwind van de door ons opgestelde criteria voor zoekgebieden en plaatsing van windturbines. Deze criteria hebben we bijna klaar en we zullen ze vooraf via een mail naar de leden toesturen.

We hopen onze Leden allemaal aan te treffen in de Krooshof. Graag tot dan!