Wind rapporten van RIVM van onvoldoende kwaliteit

Gepubliceerd op 4 november 2021 om 11:52

Het artsencollectief dat zich verzet tegen plaatsing van windturbines in de buurt van omwonenden heeft de RIVM rapporten over dit onderwerp laten onderzoeken. Een en ander is te lezen op hun site Windwiki. Nu blijkt dat de kwaliteit van het RIVM onderzoek onvoldoende is om er vergaande conclusies uit te kunnen trekken. En je kunt er ook niet het huidige beleid mee verdedigen dat tot plaatsing leidt van windturbines op veel kortere afstand dan toegestaan is in alle andere Europese landen.

Onder het kopje "Wetenschappelijke analyse wijst uit: de huidige normen voor windturbines zijn op drijfzand gebaseerd." gaat men op de site verder in op het onderzoek. Klik op de afbeelding op het complete rapport te lezen. 

Het onderzoek werd uitgevoerd door epidemioloog Dick Bijl die zijn sporen heeft verdiend op het gebied van het onderzoeken van ondeugdelijke claims uit de geneesmiddelen industrie.

De onderzoeksvragen ten aanzien van de windturbines waren:

  1. Wat is de wetenschappelijke en met name methodologische onderbouwing van de conclusies van het RIVM-rapport gezondheidseffecten Windturbinegeluid?
  2. Is de interne en externe validiteit van de onderzoeken in voldoende mate gegarandeerd om de conclusies te onderbouwen?
  3. Is de zoekactie naar literatuur adequaat?
  4. Is de interpretatie van de onderzoeken adequaat?

Na een diepgaande beantwoording van al deze vragen komt de eindconclusie opmerkelijk hard naar voren:

De eindconclusie luidt, dat op basis van slecht wetenschappelijk onderzoek geen harde conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot de gezondheidseffecten van windturbinegeluid op mensen. De conclusie dat er geen aanwijzingen zijn voor gezondheidseffecten van windturbinegeluid moet daarom worden verworpen.
Er is dringend behoefte aan goed wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers, die geen belang hebben bij de uitkomsten daarvan.

Wij zijn blij met deze conclusies en ze laten zien dat onze bestuurders in Vijfheerenlanden er zeer verstandig aan hebben gedaan te wachten met verdere stappen richting plaatsing. Totdat er betrouwe wetenschappelijke inzichten zijn over de schade van windturbines dicht bij mensen.