Beschamend staaltje WC Eend

Gepubliceerd op 30 december 2021 om 14:35

Op de site van Barendrecht Nu troffen we dit artikel aan dat ingaat op een beschamend staaltje 'WC Eend' waarin het adviesburo Pondera Consult een hoofdrol speelde.

Te lezen is hoe het buro ingehuurd werd door de gemeente Barendrecht om te adviseren over onder andere plaatsing van windturbines in de gemeente. Toen de gemeente vervolgens initiatiefnemers opriep om zich in te schrijven, won het bedrijf Starkraft de selectie. Dat bedrijf blijkt nu samen te werken met Pondera. Of ze het gedaan hebben is niet bekend gemaakt, maar het ligt wel erg voor de hand dat deze initiatiefnemer gebruik heeft kunnen maken van alle 'inside information' die Pondera in haar rol als adviseur heeft kunnen verzamelen. En dat Pondera als adviseur de bieding van Starkraft positiever beoordeelde. Voila de vergelijking met WC Eend.

Op de site van Pondera is nu te lezen dat zij terug getrokken hebben als adviseur van de gemeente Barendrecht. Met als motivatie onder andere deze tekst:

"Recent is in lokale media ophef ontstaan over de betrokkenheid van Pondera bij dit windenergieproject, waardoor de schijn van belangenverstrengeling is gewekt. Dit betreuren wij en is vanzelfsprekend niet onze intentie. Wij helpen graag overheden en private partijen bij het realiseren van duurzame energie. Om te voorkomen dat deze ophef een schaduw werpt over het nog te doorlopen proces heeft Pondera besloten de opdrachten voor MER en bestemmingsplan, terug te geven en niet meer als adviseur van de gemeente op te treden in dit dossier. Dit hebben wij ook aan de gemeente laten weten."

Dit komt nogal wonderlijk over. De buit is zogezegd binnen: de aanbesteding is gewonnen, de kennis is verzameld en de gemeente mag het verder uitzoeken. En, opvallend detail, alleen maar omdat er in de lokale media ophef is ontstaan en om 'de schijn van belangenverstrengeling' tegen te gaan. Hoe ongelooflijk arrogant is het om willens en wetens deze situatie te laten ontstaan, er niks over te zeggen (niet als adviseur en niet via Starkraft) en pas als het uitlekt te zeggen dat het niet de bedoeling was en de kant te kiezen van de winnende partij? Het zou van échte klasse getuigen als Pondera in dit geval de kant had gekozen van Barendrecht (en allerlei andere gemeentes) die voor ontzettend ingewikkelde opgaves staan in verband met de RES en hun kennis en kunde daar in te zetten. 

Het is te hopen dat onze gemeente bestuurders zich veel strakker en kritischer opstellen als het gaat om inhuur van adviseurs over geluid, overlast, windturbines en zo meer. En dit niet laat gebeuren in Vijfheerenlanden. En de kreet 'due dilligence' nieuw leven inblaast. 'Is deze adviseur wel zo onpartijdig als hij zegt dat hij is'? Waaruit is dat dan op te maken? Hebben zij oog voor de belangen van omwonenden? Enzovoorts.'.