TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Veel steun

Regelmatig krijgen we spontane reacties uit het dorp en de omgeving. Veel bewoners vinden het fantastisch wat we doen en waarderen ons werk hoog. Dat blijkt ook uit hoe de inning van de contributie verloopt (we zitten inmiddels op 70%) en uit het feit dat we twee extra donaties kregen van elk 50 euro. Dat maakt het voor ons weer mogelijk om acties uit te voeren zoals met de spandoeken. 

Lees meer »

Stilstaande windmolens zetten Duitsers in de kou

Op de site 'Stop these Things' troffen we een artikel dat beschrijft hoe de situatie rond wind en zonne-energie recent lastig werd in Duitsland. Door de aanhoudende sneeuw en kou waren de zonnevelden en de wieken bedekt, waardoor beide energie opwekkers het lieten afweten. Gelukkig waren er nog genoeg alternatieven voorhanden. De oude kolen centrales natuurlijk. En de kernenergie.

Lees meer »

Vragen voor VHL Plein over windmolens

Op 18 februari worden de gemeenteraadsleden over de plannen rond de windmolens in Vijfheerenlanden bijgepraat tijdens het VHL Plein. Wij hebben bijgaande vragenlijst opgesteld en aan de Wethouder Hendriksen, het collega van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraadsleden verzocht de beantwoording van deze vragen mee te nemen in die voorlichting.

Lees meer »

Informatiebrief zoekgebieden windmolens

Gisteren kregen we als inwoners van Vijfheerenlanden bijgaande brief (zie de foto) van de gemeente in de bus. Zij kondigen daarin aan dat de voorselectie van drie zoekgebieden voor windmolens toegelicht zal worden aan de gemeenteraad op 18 februari. Dat zal gebeuren tijdens het zogeheten VHL-plein, een vergadering die dan live door iedereen is te volgen. En in maart starten de gesprekken met de bewoners.

Lees meer »

Bewoners gegijzeld

Recent vroeg een van de bewoners uit Zijderveld ons naar hoever de plannen zijn van de gemeente met de windmolens. Omdat hij merkt dat de plannen bekend raken en erg nare gevolgen hebben voor de verkoopbaarheid van de huizen hier. Sommige makelaars nemen de huizen niet eens meer in de verkoop. En de prijzen dalen, zoals we al ruim een jaar geleden al berichtten. Het gevolg is dat huiseigenaren het gevoel krijgen gegijzeld te worden, in hun eigen huis. Blijven betekent gezondheidsschade en beroerd uitzicht, weggaan betekent met zwaar verlies verkopen.

Lees meer »

Bestuurders gesommeerd vanwege Europese regels

In de polders Reijerscop en Rijnenburg, ten westen van Utrecht, woedt al een aantal jaren een strijd tussen projectontwikkelaars en windmolen initiatiefnemers. Beiden hebben hun zinnen gezet op de grond en willen daar hun handel plaatsen. En ze zitten elkaar sterk in het vaarwater. De gemeente zit er een beetje tussenin en is traag met het komen tot een standpunt. Niet al te lang geleden is er kennelijk akkoord gegeven op het gaan plaatsen van windmolens. In de Nieuwe Utrechtse Krant staat dit artikel dat laat zien hoe lokale burger initiatieven de handen ineen geslagen hebben. En hoe ze via een advocaat het stadsbestuur sommeren om de afgegeven vergunningen in te trekken. En in een eventueel tweede ronde te voorzien van een Milieu Effect Rapportage onderzoek. Omdat de Europese Unie regels hiervoor heeft opgesteld. Wij plaatsen daar al eerder een artikel over.

Lees meer »