TegenwindZijderveld

Laatste nieuws

Klimaatneutrale energie scenario's zonder Thorium?

Minister Wiebes stuurde half april de kamer rapporten toe over de toekomst van energie in Nederland tot 2050. De netbeheerders hebben opdracht gegeven voor deze rapportages, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Volg deze link en u komt bij de bewuste stukken.

Lees meer »

Woesj woesj en whoem whoem

In het Brabants Dagblad een artikel over de overlast van windturbines in Hoeksche Waard. Tegenstanders van windturbines uit een nabije gemeente gingen op bezoek om met eigen ogen en oren te ervaren wat het betekent om windmolens min of meer in je achtertuin te hebben staan. “Het is niet zozeer woesj, woesj wat je hoort, maar meer een laag gebroem. Whoem, whoem. Het gaat maar door. Nee, héél hard is het ook weer niet. Maar voor veel mensen wel vreselijk irritant. Het houdt namelijk nooit op.”.

Lees meer »

RES Deadline uitgesteld

Op de site van RTV Utrecht een bericht dat de geplande deadline voor goedkeuring van de RES plannen door gemeenteraden en ander organen per 1 Juni 2020 uitgesteld is tot 1 Oktober 2020. Dat heeft het Nationaal Programma Regionaal Energiestrategiëen bepaald. De oorzaak is de impact die het Coronavirus heeft op bijeenkomsten voor participaties. Omdat de RES-en zo'n impact kunnen hebben op het gehele landschap ziet men in dat de inspraak van bewoners belangrijk is voor verkrijgen van draagvlak.

Lees meer »

We willen er geen meer bij

In BN DeStem een artikel over de gemeente Standdaarbuiten waar het gemeentebestuur geen medewerking verleent aan de plaatsing van nog eens acht windmolens. Green Trust Consultancy, het bedrijf dat hier bij Zijderveld samenwerkt met de Knotwilg, had dit plan ingediend.

Lees meer »

Modellen optimaliseren levensduur windmolens op zee

Bij TNO wordt onderzoek gedaan om de levensloop van windmolens op zee te verlengen.De invloed van zout zeewater en spanningen door wind en golven zijn nu nog onbekend. TNO ontwikkelt modellen om de levensduur van deze monopalen beter te kunnen inschatten en te vergroten. Daarmee zou het aandeel van wind van zee een groter en langdurig  effect kunnen hebben op de totale energiebehoefte en de behoefte aan wind- en zonne-energie op land kunnen verkleinen. 

Lees meer »

RES U16 anders belicht

In het Kontakt werd aandacht besteed aan de Concept RES U16, waarover elders op deze site onze blik wordt gegeven. In dit artikel spreekt Bart Verhagen zich uit, adviseur duurzaamheid bij Omgevingsdienst regio Utrecht. Hij geeft aan "Ook de gemeente Vijfheerenlanden heeft al ruimschoots zijn bijdrage geleverd met drie grote windmolens in de polder Autena, in de oksel van de A27 en de A2. Er wordt momenteel uitgegaan van nog eens 3 zeer grote windmolens. Die zijn overigens nog niet meegenomen in het bod van de Utrechtse regio."

Lees meer »