Huidige geluidsnorm beschermd onvoldoende

Gepubliceerd op 10 oktober 2022 om 09:00

Wat zijn de huidige geluidsnormen?

De huidige geluidsnorm voor een windmolen is 35dB(a). Deze geluidsnorm gaat uit van een gemiddelde op jaarbasis zoals nu Lden (day, evening, night). Met de jaargemiddelde geluidsnorm voor windturbines neemt Nederland een unieke positie in. Alle West-Europese landen behalve Noorwegen hanteren een direct meetbare grenswaarde die niet mag worden overschreden. Lees alles over de vergelijking van andere Europese landen met Nederland in het volledige artikel “Afstand tot woningen kleinste van Europa” op nkpw.

Onvoldoende bescherming geluidsoverlast

In 2009 heeft de Tweede Kamer het inspectierapport van de VROM-inspectie (nu ILT) opgevraagd bij de behandeling van de nieuwe geluidsregels. De minister heeft in 2009 dit huidige rapport geweigerd te verstrekken aan de kamerleden. Dit maakte Zembla bekend in het recent artikel op BNNVARA “Inspectie: Burgers onvoldoende beschermd tegen geluidsoverlast windmolens”. Ondanks dit rapport heeft het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) toch de huidige geluidsnorm voor windmolens voor jaargemiddelde bepaald.

Conclusie onderzoek bekend in 2009

Citaat: “Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit dat door de jaargemiddelden de ‘lawaaipieken’ gecamoufleerd worden. “Je kan een hoge geluidsbelasting hebben en als het daarna een paar dagen windstil is, zit je gemiddeld goed.” Hij vergelijkt het met een straat waar je 50 kilometer per uur mag rijden. “Als je dat met gemiddelden zou handhaven mag je eigenlijk 120 kilometer per uur rijden, als je de dagen erna maar 30 rijdt.”” BNNVARA

Het spreekwoord: Van fouten kun je leren. Toepasselijk voor de Gemeente Vijfherenlanden?

Burgers hebben écht last van windturbines. Tegenwind Zijderveld verzoekt dan ook de gemeende Vijfheerenlanden dit onderzoek in 2022 WEL mee te nemen in de besluitvorming! Vind het volledige onderzoek uit 2009 onderaan dit artikel.

In het geval gemeente VHL niet wil wachten op het landelijke advies adviseert Vereniging Tegenwind Zijderveld op basis van huidige beschikbare informatie met betrekking tot geluidsoverlast door windmolens de volgende voorwaarden:

  1. Hanteer een maximale geluidsdruk voor omwonenden van 35 dB(A) op de gevel zoals in o.a. Duitsland, Frankrijk en Zweden al voor de nacht geldt.
  2. 35 dB(A) niet hanteren als gemiddelde op jaarbasis zoals nu Lden (day, evening, night) maar als maximale geluidsdruk op de gevel op enig moment zoals in alle landen (behalve Noorwegen) al gebruikt wordt.
  3. Houd rekening met relatief veel oudere panden in buitengebied VHL waardoor een afslag op de 35 dB(A) nodig is i.v.m. beperkte geluiddemping van de buitenmuren. Meet daarom ook geluid in de woning, max 25 dB(A).
  4. Meet zowel hoorbaar als niet hoorbaar (laagfrequent) geluid, i.v.m. toename hoorbaarheid 5-50Hz bij blootstelling aan deze lage frequenties.

 

Rapportage HUF Beoordeling Wijziging Milieuregels Windturbines
PDF – 191,7 KB 195 downloads