Molens in Central Park?

Gepubliceerd op 23 november 2019 om 14:01

Recent kreeg Vijfheerenlanden zijn eerste door de Kroon benoemde burgemeester: Sjors Fröhlich.  Tijdens zijn speech ging  hij in op de veelbewogen geschiedenis van Vijfheerenlanden en op de grote uitdagingen waarvoor het bestuur zich ziet gesteld. Ook de opdracht van de energie transitie kwam voorbij. Hij stelde daar tegenover het unieke karakter van deze gemeente en vergeleek ons met het Central Park van de Randstad.
Willen wij met zijn allen Central Park volzetten met windmolens als je tegelijkertijd weet dat er beter alternatieven gebruikt kunnen worden? Zie de mogelijkheden van geothermie in de U16 schets of de windgebieden aan de kust of op zee met veel hogere rendementen dan dit Central Park ooit kan bieden.