Windturbines hebben een verkleinend effect

Gepubliceerd op 7 december 2019 om 14:04

"Windturbines hebben een verkleinend effect op landschappelijke elementen als ze er dicht bij worden geplaatst. Als deze landschappelijke elementen hun kwaliteit gedeeltelijk ontlenen aan hun dimensies (zoals de breedte van een rivier of de continuïteit van een beekdal) dan dient plaatsing van windturbines nabij deze elementen vermeden te worden." Aldus de  "Handreiking waardering landschappelijke effecten van windenergie" die in opdracht van Agentschap NL werd uitgevoerd in 2013.

Handreiking Waardering Landschappelijke Effecten Windenergie 0
PDF – 6,4 MB 334 downloads