Ook landeigenaren lijken te verliezen

Gepubliceerd op 20 december 2019 om 16:55

De Telegraaf meldt dat Zeewoldse boeren windmolens moeten gedogen en niet gecompenseerd gaan worden voor de verliezen die ze leiden. De waardevermindering komt door de molens, de toegangswegen en de elektrische kabels in de grond. En onder de wieken kunnen ze hun land minder goed gebruiken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legde hen vorig jaar op de molens te gedogen.

Ook klaagden de Zeewoldenaren over het effect van de windmolens op hun omliggende percelen, in de vorm van zicht-, slagschaduw- en geluidhinder. Een van de grondbezitters zag door de windmolens, die er tenminste 25 jaar staan, ook zijn hoop op toekomstige woningbouw in de grond geboord worden.