83 inwoners hebben straks een hogere kans op suicide

Gepubliceerd op 21 december 2019 om 14:25

In Medisch Contact deelt een huisarts haar zorgen over de wetenschappelijk bewezen schadelijke effecten van windmolens op de gezondheid van omwonenden. Een belangrijke factor is het Laag Frequent Geluid dat niet hoorbaar is maar wel tot schade leidt in de oren en andere delen van de mens. Haar artikel linkt o.a. door naar een Amerikaans onderzoek naar de relatie tussen windmolens en suicide. Er is een direct relatie bewezen. Het effect is in sommige gevallen op meer dan 25 kilometer waarneembaar.

De Nederlandse normen komen er op neer dat 10% van de omwonenden hinder mag ervaren. Zijderveld had volgens Alle Cijfers in 2019 830 inwoners.