En als de A2 in brand vliegt?

Gepubliceerd op 21 december 2019 om 15:01

Langs de A2 ligt ter hoogte van Zijderveld een buisleiding van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO). Door die leiding loopt kerosine vanuit Rotterdam naar oa. Schiphol. Het is een buis met een doorsnee van ca. 50 centimeter op een diepte van 1,5 meter. De kerosine staat onder 80 atmosfeer druk. 

Bij het windpark Autena is een risico taxatie gedaan op het doorboren van de leiding door een afgebroken blad. De kans daarop en de gevolgen ervan werden aanvaardbaar geacht, mede omdat er daar weinig bewoners zijn. De situatie ter hoogte van Zijderveld zal anders zijn: de molens zijn hoger, ze staan parallel aan de A2 en het aantal bewoners in de direct nabijheid zal veel hoger zijn.

Het bedrijf Mercuria spreekt in haar veiligheidsinformatieblad als volgt over de brandgevaren van kerosine: "Verhitten leidt tot drukverhoging en barstgevaar. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Dampen zijn zwaarder dan lucht, spreiden zich over de vloer uit en vormen in combinatie met lucht explosieve mengsels. Dampen kunnen zich over grote afstanden verspreiden en door ontstekings-bronnen tot ontsteking, vlaminslag of explosie worden gebracht. Gevaarlijke verbrandingsproducten: Koolstofoxiden, Organische verbindingen, (Indien van toepassing : Zwafeloxyde, Zwavelwaterstof (H2S), Zwavelzuur)"

Uit een overzicht van rampen met kerosine (zelf het zoekargument kerosine invullen svp) blijkt dat kerosine branden nauwelijks te blussen zijn.