Principeverzoek ontvangen - eerste indruk

Gepubliceerd op 24 december 2019 om 13:43

Gisteren ontvingen wij op ons verzoek het principeverzoek van energiecooperatie de Knotwilg en consultancyburo Green Trust. Dit verzoek is als 2 bijlages opgenomen. Middels dit verzoek vragen zij de gemeente Vijfheerenlanden of de gemeente de plaatsing van de windmolens in overweging wil nemen.

Wat valt op: 1) twee grote in plaats van drie kleine molens. 2) geen empathie voor verlies van uitzicht (quote uit pagina 4: “Echter, een vrij of onveranderbaar uitzicht is geen eigendomsrecht in ons land”), 3) geen wezenlijke aandacht voor waardevermindering van huizen, 4) geen aandacht voor invloeden van Laag Frequent Geluid, 5) een aanmerkelijk kleinere onderlinge afstand tussen de molens dan wat de norm aangeeft, 6) geen aandacht voor de kerosine leiding, 7) slagschaduw bij tientallen huizen, 8) in het vierde kwartaal 2020 wil men de vergunningsaanvraag indienen.

Verder valt op dat het enige punt dat ingezet wordt om de pijn te verzachten een participatie is in datgene wat veel bewoners nou juist niet willen. Vanuit de bewoners die tegen zijn mag je dat een perverse prikkel noemen.

191022 Principeverzoek Windpark Zijderveld
PDF – 3,3 MB 551 downloads
Bijlage I Presentatie
PDF – 6,7 MB 332 downloads