De feiten

Gepubliceerd op 6 februari 2020 om 12:44

Recent kregen wij de nieuwsbrief van energiecooperatie de Knotwilg via de e-mail toegestuurd en kregen we zicht op nog wat andere uitlatingen van hen. Daarin zagen we een aantal zaken genoemd die op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Wij hechten er aan dat de bewoners van Zijderveld en met name onze leden precieze informatie krijgen. Daarom lichten we hieronder toe wat wij uit eigen waarneming hierover weten.

De gemeente heeft het principeverzoek van de Knotwilg en Greentrust ontvangen en in een gesprek met hen aangegeven het te bestuderen en andere instanties zoals onze vereniging te gaan raadplegen. Daarin stelde de gemeente dat De Knotwilg cs zelf een keuze moeten maken (2 of 3 molens) en hun voorstel daarop aan moeten passen. Tevens gaven ze aan de verwachting te hebben eind 2020 een standpunt te kunnen innemen ten aanzien van windmolens. Of en hoe het voorstel van de Knotwilg cs daar in past is nog onduidelijk.

Het bestuur van de vereniging is niet in onderhandeling met de Knotwilg en Greentrust. Niet over de molens, niet over het aantal, niet over de plaatsing en niet over fondsen. Wij hebben hen en de gemeente aangegeven tegen de windmolens bij Zijderveld te zijn.