Kwaliteit

Gepubliceerd op 6 februari 2020 om 18:26

Zijderveld is een van de dorpen in het Groene Hart. En dat is 'bijzonderder' dan we ons vaak beseffen. Een Groen Hart. Tussen de drukke en langzaam uitdijende bebouwing van de grote en kleinere steden om ons heen. Zeer gewild vanwege de rust, de landelijkheid maar ook de centrale ligging.
Veel kapers op de kust dus. Veel wensen. Veel belangen. Een platform voor debat in onze regio is  de Kwaliteits Atlas Groenehart. Daar laat men zien waarover en door wie gedebatteerd wordt ten aanzien van onze regio. 

Zo ook waar wij als vereniging mee bezig zijn.  
"Veel bewoners zijn verontwaardigd over de hoogte, waardoor deze windmolens in de open omgeving van Vijfheerenlanden op grote afstand goed zichtbaar zijn. Maar vooral natuurliefhebbers maken zich ongerust. De route van de A2 ligt tussen de uiterwaarden van de Lek, waar veel kieviten, grutto’s en andere weidevogels hun voedsel vinden en de broed- en verblijfsgebieden ten zuiden van de A2 . Een vreemde plek dus om een scherm aan windmolens te plannen."