Waterstof vanaf het water?

Gepubliceerd op 5 maart 2020 om 16:15

Het Friesch Dagblad wijdt een artikel aan het plan om een groot windpark op zee te maken en daar ter plekke waterstof op te wekken. Groningen Seaports, Shell en de Gasunie lanceerden dit plan met als eerste doel de gewonnen waterstof in te zetten voor industriële doeleinden. Op termijn zouden ook huizen via het reguliere gasnet gevoed moeten kunnen worden.
In onze ogen een goed voorbeeld hoe je de schoon-heid van windenergie kunt combineren met de opslag- en distributie mogelijkheden van waterstof.