Worden we ergens ingerommeld?

Gepubliceerd op 5 maart 2020 om 16:36

In de Volkskrant stelt columnist Martin Sommers kritische vragen bij de energie transitie. Hij doet dat aan de hand van het relaas van Co Wilders die als professional in de zonne-energie heeft gewerkt. Die merkt op dat zonne-energie al beter omgaat met efficiency dan windenergie maar dat niemand stil staat bij de vraag: hoe verzorgen we de energie voorziening als er geen wind en zon is. Dan heb je toch nog steeds iets van een centrale nodig. En dat onderwerp komt niet voor in de plannen van de energie transitie.

Gaan we dus heel veel geld steken in iets dat niet een blijvende en duurzame oplossing biedt en heel veel overlast veroorzaakt? En mogen we gezien de nieuwe Omgevingswet daar dan steeds minder over zeggen? Gaan we dan dus echt ergens ingerommeld worden?