Effecten van gemiddelde leiden tot verbijstering

Gepubliceerd op 23 maart 2020 om 12:03

In het AD een artikel waarin een gedeputeerde en een kamerlid bij het bezoeken van een nieuw windpark tot verbijstering komen over het geluid van de molens. Zij stellen de vraag "Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wáárom hebben verantwoordelijken dit kunnen laten gebeuren?" En even verderop "Overdag is de geluidsnorm 47 decibel, 's nachts 41 decibel. Dat zijn gemiddelden, maar het is geen uitzondering dat we 's nachts pieken hebben van 70 tot 80 decibel. Vanaf windkracht vier zwelt het geluid van de windturbines aan.".  

Hier wordt duidelijk dat de geluidsnorm die Nederland hanteert op verkeerde gronden is gebaseerd. Nu nog gaat men uit van het gemiddelde enerzijds en de gegevens die windmolen-bouwers, -eigenaren en -exploitanten doorgeven (over geluidsproductie, windsnelheden, draaiuren etc). Zolang de cijfers onder de norm zitten is het goed. Metingen in het veld, in de werkelijkheid spelen bij deze afwegingen geen rol. Eens te meer spreken we uit dat we verwachten van de gemeente Vijfheerenlanden dat ze zich baseert op ander beleid en dat ze uitgaat van de werkelijkheid. Dezelfde werkelijkheid als waarin haar bewoners zich bevinden.