Ontwerp voor energieplannen Utrecht gepubliceerd

Gepubliceerd op 12 april 2020 om 11:37

Als antwoord op het verzoek van de regering hebben de gemeenten in de provincie Utrecht in hun samenwerkingsverband U16 een ontwerp gemaakt voor de Regionale Energie Strategie met daarin een concept bod voor duurzame electriciteit. Hierin is ook te zien hoe men denkt om te gaan met de plannen voor windmolens in de omgeving van Zijderveld. Het totale geplande bod zit rond de 1,8 TWh. Onder andere Vijfheerenlanden zou dit bod uiterlijk 27 Mei moeten goedkeuren in haar gemeenteraad.

De meest opvallende zaken zijn:0

  • Veel aandacht voor zon en wind energie, minder aandacht voor warmte en geen aandacht voor kernenergie.
  • Inwoners worden niet gezien als stakeholders. Ook onze vereniging is tot dusverre niet zo gezien. Het is de bedoeling in gesprek te gaan met inwoners in de komende maanden (aldus de aanbiedingsbrief dd 16 Maart 2020). 
  • Alle benodigde vergunningen zouden uiterlijk per 1 januari 2025 verleend moeten zijn.
  • Weinig tot geen aandacht voor schadelijke effecten van windmolens.
  • In het plan worden 10 denkrichtingen opgenoemd voor Windenergie, waarmee plannen concreter gemaakt kunnen worden.
  • Het gebied rond Zijderveld is onderdeel van 4 mogelijke denkrichtingen (Rijkswegen, Boeren , Inwoners en Knopen).
  • In een aantal denkrichtingen wordt ook het gebied tussen Zijderveld en Hei en Boeicop gezien als locatie voor windmolens.
  • De denkrichting Wind en Water (plaatsing langs kanalen en rivieren zoals de Lek en het Merwedekanaal) heeft de hoogste potentie voor energie opwekking.
  • Vijfheerenlanden meld het plan te hebben (net zoals 6 andere gemeentes) in 2020 haar beleid te ontwikkelen. Van de in de provincie Utrecht benodigde energie is minder dan de helft al in beleid vernoemd. 
  • Er wordt niet gesproken over wat te doen als het niet waait of donker is.