Klimaatneutrale energie scenario's zonder Thorium?

Gepubliceerd op 16 april 2020 om 13:46

Minister Wiebes stuurde half april de kamer rapporten toe over de toekomst van energie in Nederland tot 2050. De netbeheerders hebben opdracht gegeven voor deze rapportages, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord. Volg deze link en u komt bij de bewuste stukken.

Er is een apart deel dat gaat over de inzet van kernenergie. De conclusie in dat rapport is dat kernenergie alleen kans maakt als de overheid er forse voorrang aan geeft en investeringen in doet. Opvallend is echter dat het rapport niet rept over de inzet van Thorium als brandstof. Brandstofkosten worden louter gebaseerd op de inzet van Uranium (Bijlage A). Omdat Thorium ruimer voorhanden is op aarde, veiliger is tijdens gebruik en minder afvalproblematiek kent zijn de kosten van de inzet van Thorium ongeveer drie keer zo laag dan die van het klassieke Uranium. Zeker als we dertig jaar vooruit kijken is het redelijk om aan te nemen dat de initiële ontwikkelingskosten van de Thorium techniek na verloop van tijd zullen afvlakken. Overigens zullen we bij de klassieke inzet van Uranium eveneens met aanloopkosten te maken hebben.

De vereniging gaat kijken wat er gebeurt als dit gegeven meegenomen wordt in de berekeningen.