U16 plannen 5HL rond Zijderveld

Gepubliceerd op 28 april 2020 om 20:54

Uit onze contacten met de gemeente Vijfheerenlanden blijkt het volgende. 


Op basis van de Regionale Energie Strategie van U16 (waar Zijderveld ook onder valt) is de gemeente bezig een concept bod te maken die onder andere 3 extra windmolens bevat, aanvullend op de 3 bestaande molens bij Autena. De keuze voor de locatie moet nog gemaakt worden en ook onze vereniging zal daarin gehoord worden, in wat men noemt het participatie traject. De oorspronkelijke tijdslijnen zijn inmiddels achterhaald door de Corona pandemie en daarom is het nu ook lastig aan te geven wanneer we ‘aan de beurt zijn’. Het principeverzoek van de Knotwilg is ook om deze reden terzijde geschoven, er zal eerst contact gelegd gaan worden met onder andere de omwonenden.