Veel minder dan gedacht en veel duurder dan verwacht

Gepubliceerd op 7 augustus 2020 om 21:56

Het artikel op de site van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie viel ons al eerder op. Maar door de duiding van Ronald Plasterk in bijgaand artikel uit de Telegraaf werd de werkelijke strekking duidelijk.  

Het huidige aandeel van de duurzame energie uit zon, wind en biomassa is veel lager dan we met z’n allen denken. En de kosten blijken ook nog eens veel hoger te zijn.

Plasterk vult de bevindingen van het onderzoek dat de NVDE deed, aan met wat inzichten. De weerstand tegen windmolens is aan het groeien. Gemeentes beginnen daarom meer de zonne-energie in te zetten. Die is echter veel duurder in gebruik. Al met al is het aandeel van duurzame energie in Nederland rond de 3% en zijn de kosten rond de 50% hoger dan een jaar geleden in het klimaat akkoord werd afgesproken. En hij trekt de conclusie dat dit niet gaat werken.

Hij eindigt met de vraag die we op deze site wel vaker stellen: ‘Maar wat dan wel?’. Hij pleit voor het opstellen van realistische plannen waarbij de inzet van kernenergie niet al op voorhand uitgesloten wordt.

Opbrengst Wind Zon En Biomassa Bijna Niets En De Helft Duurder Columns Telegraaf Nl
PDF – 648,6 KB 295 downloads