Hoe ver is de bezwaarprocedure?

Gepubliceerd op 18 augustus 2020 om 22:34

Via de mail kregen we een vraag over hoe het staat met de bezwaar procedure of wat we anderszins bij de gemeente hebben opgestart. Bij deze ons antwoord:

"Er is (nog) geen bezwaarprocedure opgestart want er is nog geen formeel plan voorgesteld vanuit de gemeente voor plaatsing van de windturbines. Vooralsnog is er alleen nog maar een idee vanuit een projectontwikkelaar om windturbines te plaatsen en moet de gemeente dit verzoek nog in behandeling nemen. Het zou kunnen dat de gemeente kiest voor een heel andere locatie binnen Vijfheerenlanden dan de locatie bij Zijderveld die betreffende projectontwikkelaar voorstelt. Een hele serie mogelijke locaties noemt de gemeente in haar concept voorstel Regionale Energie Strategie. Zie evt. voor de details de stukken onder agendapunt 7.2 van de raadsvergadering van 28 mei jl. via bijgaande link. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Vijfheerenlanden/83a385d1-57bd-4048-8ca2-a4fad69f4d25

Vanuit de Vereniging Tegenwind Zijderveld hebben we contact met een aantal gemeenteraadsleden en de betrokken wethouder en volgen we dit proces op de voet. Binnenkort is er bijvoorbeeld een webinar voor geïnteresseerden, zie evt. bijgaande link. https://www.vijfheerenlanden.nl/Inwoners/Inwonersnieuws/Webinar_over_de_Regionale_Energiestrategie_RES

Met behulp van een aantal leden van de gemeenteraad proberen we het juiste moment voor een inspraakmoment bij de gemeente te bepalen. Waarschijnlijk zal dit in het vierde kwartaal worden omdat we verwachten dat de gemeente dan meer concreet moet worden wat betreft de locatie voor de drie geplande windturbines. Afhankelijk van de uitkomst van die discussie zullen we te zijner tijd ook moeten bepalen of een bezwaarprocedure zinvol is.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Tegenwind Zijderveld”