Gemeentelijke werkgroep van start

Gepubliceerd op 2 september 2020 om 21:46

Via onze contacten bij de gemeente Vijfheerenlanden vernamen we dat er recentelijk een werkgroep is opgericht die zich gaat bezig houden met de manier waarop de gemeente de Regionale Energie Strategie gaat uitwerken. In de werkgroep zijn alle politieke fracties via één afgevaardigde vertegenwoordigd. De meeste aandacht zal uitgaan naar de voorgenomen drie windmolens omdat de opwekking via zonnepanelen momenteel tot weinig weerstand leidt. Als een van de eerste zaken hebben de leden het besluit genomen de volgende zaken te gaan regelen:

  • Er moeten kaarten beschikbaar komen van het hele grondgebied van de gemeente met daarin duidelijk aangegeven welke locaties geschikt zijn voor plaatsing van windmolens. Daarbij worden de officiële normen gehanteerd voor geluid, slagschaduw, veiligheid etc.
  • Er moet een participatieplan komen met daarin heldere stappen die aangeven hoe bewoners worden geïnformeerd over de RES plannen en hoe zij inspraak kunnen hebben in de keuzes voor de locatie van de windmolens.
  • Er moet een kaderstelling komen waarin de gemeente aangeeft wat de voorwaarden zijn waar een locatie en een plaatsing van windmolens aan moet voldoen.

Verder is de verwachting dat de provincie eind dit jaar/begin 2021 een reactie geeft op het bod van de gemeente. Vanaf dat moment zal duidelijkheid bestaan over het aantal windmolens dat Vijfheerenlanden moet plaatsen. De locatie hoeft dan nog niet meteen bekend te zijn.