Het tij en de wind tegen?

Gepubliceerd op 7 december 2020 om 18:00

Recentelijk ontvingen wij de nieuwsbrief van Energiecöoperatie De Knotwilg. Daarin lazen we het dat niet mee zit met de plannen voor windmolens. Bij de Grote Haar zijn de verwachte rendementen naar beneden bijgesteld als gevolg van Corona en blijken er nieuwe vergunningen nodig te zijn. Bij Zijderveld heeft de gemeente zoals bekend aangegeven zelf in kaart te gaan brengen wat er nodig en mogelijk qua energie opwekking is en staat de energiecoöperatie in de wachtstand. Al met al denken wij dat potentiële investeerders de risico’s zien toenemen en zich gaan afvragen wat hier verstandig is.