Plannen van 5HL in het Grote Groene Hart

Gepubliceerd op 7 december 2020 om 18:16

Net zoals vele andere gemeenten is Vijfheerenlanden zijn plannen aan het maken voor de Regionale Energie transitie of RES. Hierover berichtten we u al eerder. Dat doen alle gemeenten in Nederland nu. Vijfheerenlanden is ook nog eens een gemeente die in het Groene Hart ligt. Weliswaar aan de rand, maar het gehalte groen is al opvallend als je Zijderveld passeert. 
Recentelijk is een groep planologen en landschap deskundigen aan de slag gegaan om de plannen van alle gemeenten die in het Groene Hart liggen bij elkaar te brengen om te zien wat de invloed van al die energieplannen zal zijn op dit unieke gebied. Blijft het hart wel groen? Etcetera.

Bijgaand rapport is omvangrijk en laat zien wat de bevindingen en de adviezen zijn van deze groep. Het rapport is inmiddels ook bij onze gemeenteraad bekend. Het laat onder meer zien wat geschikte  locaties zijn voor windmolens. Wat ons daarbij opvalt is dat de locatie die Energiecöoperatie De Knotwilg en Greentrust in gedachten hebben niet voor komt als geschikte locatie. We houden u op de hoogte!

RES 0 5 Advies GH 2020 PAR Ks Klein
PDF – 7,7 MB 336 downloads