Spinderwind geen voorbeeld

Gepubliceerd op 19 januari 2021 om 21:32

Recent woonde het bestuur van onze vereniging de vergadering bij die de gemeente Vijfheerenlanden organiseert onder de noemer “VHL Plein”. Het is een openbare vergadering waarin de gemeenteraad zich laat voorlichten over uiteenlopende onderwerpen. Onze aandacht werd getrokken omdat windmolens op de agenda stonden.

Gastspreker was onder andere een bestuurslid van een vereniging in de buurt van Tilburg die windmolens heeft geplaatst met als doel de baten door te geven aan de inwoners van Tilburg. De vraag vanuit VHL Plein was “Kan de aanpak van Spinderwind voor ons dienen als referentie? Kunnen wij hun voorbeeld volgen?”.

Het bestuur van TegenwindZijderveld is ter plaatse gaan kijken, heeft de twee situaties vergeleken en foto’s genomen en kwam tot de conclusie

Nee. De situaties zijn erg verschillend en door ze toch als gelijk te beschouwen zou je de inwoners van Zijderveld enorm tekort doen.”.

 

We vinden het belangrijk dat de gemeenteraad deze uitkomst ter harte neemt. En daarom geven we hieronder aan hoe we tot die conclusie kwamen. Als we hieronder refereren aan de situatie Zijderveld doen we dat aan de hand van de plannen van de Knotwilg/Greenchoice en de concept RES van 5HL.

 

  1. Bij Spinderwind staan de windmolens in een industrieel landschap en staan de molens zelf op een vuilstortplaats met ernaast een waterzuivering. In de buurt staan hoogspanningsmasten. Er is al sprake van stevige horizonvervuiling en de extra waardedaling aldaar zal gering zijn, zie foto’s 1 tm 4. Twee woningen (adres Bos en Beemderweg 121 en 131) staan pal naast de waterzuivering, zie foto 5. Bij drie woningen staat een zendmast bijna in de achtertuin, zie foto 6.
    Het landschap bij Zijderveld ademt landelijkheid uit. Er zijn veel weilanden met landschappelijke waarde en de horizon vervuiling is klein.
  2. Bij Spinderwind zijn er heel weinig direct omwonenden en die staan op enkele honderden meters van de molens zoals te zien is op de plattegrond. Hun woonomgeving was al slecht te noemen. In Zijderveld zijn meer woningen in de buurt van de geplande molens, enkele tientallen. En opnieuw, de omgeving is hier landelijk te noemen, beslist niet industrieel.
  3. De andere woningen in de buurt bij Spinderwind staan in een bos. Daardoor is het effect van de slagschaduw en van het geluid klein. In Zijderveld staan bijna alle woningen in het polderlandschap en hebben dus weinig bescherming tegen de slagschaduw en het geluid.
  4. De eerste echte bebouwde kom ligt bij Spinderwind op 1000 meter. In Zijderveld op 500 meter. Bij Spinderwind is de tiphoogte 150 meter. In Zijderveld 250 meter.

Bronnen foto’s: Foto’s 1,2,3,5 en 6, TegenwindZijderveld.nl. Foto 4 en Plattegrond, Spinderwind