Gaat het door dringen?

Gepubliceerd op 15 januari 2021 om 22:39

Wie er op let ziet het steeds meer en harder groeien: het verzet tegen de windmolens.  In heel Nederland beginnen de lokale bestuurders hun voornemens in de RES-sen om te zetten in concretere plannen. Locaties voor plaatsing van windmolens raken langzaam bekend. En steeds weer hogere molens.  Allerlei lokale groeperingen vergelijkbaar met onze vereniging laten hun stem horen.

Adviseurs vanuit het landelijke RES-project komen lokale bestuurders bijstaan met hoe ze de participatie kunnen aanpakken. Belangrijke vragen daarbij zijn: Wie zijn de ‘stakeholders’? En ‘wat wil je communiceren enwaar geef je ruimte’? Vaak zien we dat de burgers en omwonenden ofwel worden overgeslagen (niet gezien als stakeholders) of eigenlijk alleen maar mogen slikken of iets zeggen over ‘de inrichting’. De lokatie staat dan al vast. Ongeveer nul ruimte dus als het gaat over ‘niet hier’ of ‘zoek een ander middel dan molens’. Is participatie dan een middel om de kikker spreekwoordelijk langzaam te koken?

Vandaag zagen we hoe het kabinet de eer aan zichzelf hield en opstapte. Of dat de beste zet is laten we hier in het midden. Maar wel is duidelijk geworden dat er dingen jarenlang heel erg mis gingen. In elk geval heel veel níet luisteren. Conclusies zijn onder meer “De rechtsstaat moet de burger beschermen tegen een almachtige overheid”. En ook zagen we “De overheid moet leren luisteren”. En er dan echt wat mee doen natuurlijk.

De Omgevingswet en allerlei normen over geluid en afstand hebben tesamen de mogelijkheid van de burgers om in verzet te gaan en ontwikkelingen tot stoppen te brengen als het gaat om windmolens tot bijna nul gereduceerd.  Het zal toch niet zo zijn dat we over tien jaar, als je op de kaart grote rode vlekken kunt zien van waar bewoners zwaar ziek, depressief en suïcidaal zijn geworden vanwege windmolens en hun zeer schadelijk invloed, beschaamd tot de conclusie komen dat de overheid opnieuw niet geluisterd heeft? Op het nivo van de Europese Unie is het inmiddels wel duidelijk dat windmolens meer gevaar opleveren dan onze Nederlandse regering ons wil laten geloven.

Als we zo’n toekomst niet willen, hierbij de oproep aan de bestuurders van Vijfheerenlanden om de bezwaren en adviezen van omwonenden in Zijderveld en ander kernen zeer serieus te nemen. En als dat leidt tot ‘het kan gewoon niet’, dát door te spelen richting Den Haag. Met de bijsluiter “Bescherm de burger tegen een almachtige overheid en druk niet alles door ten koste van burgers. Ga terug naar de tekentafel. Onderzoek alternatieven”.