Houston we have a problem

Gepubliceerd op 23 maart 2021 om 10:37

“Houston we have a problem”. Dat is wat geluidsspecialist Jan van Muijlwijk dacht toen hij onverwacht veel laag frequent geluid zag uit metingen. Metingen bij vier molens uit het windpark N33 in Groningen.

In dit artikel van RTV Noord zijn details en een video te zien over die metingen. Echte bromtonen. Heel onverwacht.  Althans, voor de initiatiefnemers. De omwonenden hadden dit voorspeld en hebben zich hevig verzet. Nu stromen de klachten binnen. 
Wat opvalt is dat de metingen gedaan zijn op 700 meter afstand.  Terwijl de gemeente Vijfheerenlanden een afstand van 500 meter aanhoudt tussen molens en bebouwing.

Raadsleden uit de omgeving van N33 vragen zich nu af hoe ze de hinder kunnen verminderen door bijvoorbeeld de exploitant te dwingen de molens te stoppen, desnoods met juridische procedures. Dat klinkt toch een beetje als ‘als het kalf verdronken is dempt men de put’. Wij herhalen hier nogmaals dat de normen en afstanden niet kloppen, leiden tot gezondheidsschade en dat molens op zee horen en niet in drukbevolkt gebieden. En we vertrouwen er op dat onze raadsleden en wethouders zich drie maal achter de oren krabben als ze zich beraden over hoe de RES opdracht in te vullen.